НЕА ГЕРМАНИКА вдигна езиковите бариери към Европа

  • -

НЕА ГЕРМАНИКА вдигна езиковите бариери към Европа

Tags : 

Най-голяма популярност в съвременното обучение по чужд език има комуникативната методика, която е насочена към активно практикуване на общуването. Тя работи доказано добре в цял свят и се използва в езиков център НЕА ГЕРМАНИКА в Кърджали.
„Комуникативният подход има за цел най-вече да ви помогне да преодолеете страха от общуването, да премахне така наречената езикова бариера”. Това сподели Светла Желязкова, управител и преподавател по немски език в езиковия център.
Курсистът трябва да повярва, че след първоначалното натрупване на лексикален запас от 600-1000 думи и необходимия минимум граматични знания, лесно може да бъде разбран и да общува на чужд език. Разбира се, това е само началото на дълъг път към усъвършенстване на езиковите познания, смятат специалистите в центъра.
Съвременната методика предполага максимално „потапяне” на курсиста в работната среда, което се постига най-вече с ограничаване до минимум на употребата на родния език в учебния процес. Главната цел е курсистът първо да започне да се изразява свободно на чуждия език, а после и да мисли на него.
„От огромно значение е също така, че в учебния процес в НЕА ГЕРМАНИКА е сведено до минимум механичното възпроизвеждане на уроци и упражнения: мястото му е заето от игрови ситуации, работа с партньор, задачи за търсене на грешки, сравнения и съпоставяне, изискващи включване не само на паметта, но и на логиката, на умението да се мисли образно и аналитично”, смята Светла Желязкова.
Съвременната методика на чуждоезиково обучение е насочена към развитието на четирите езикови умения: четене, писане, говорене и слушане. При това особено се акцентира на използването на аудио-, видео- и интерактивни ресурси. В езиков център „НЕА ГЕРМАНИКА” аудиовизуалните средства и интерактивните ресурси просто са задължителни. „Преподаването на чужд език в наши дни придоби „приложен” характер, доста е различно от традиционното, вече позабравено обучение, наблягащо на теорията и граматичните правила. Функцията на учителя в образователния процес вече е значително променена”, казва Светла Желязкова. „Старият тип учител не е способен да даде свобода на избор и да обезпечи толкова важната в усвояването на чуждия език „свобода на ученето”. Съвременният учител е наблюдател, помощник, миротворец и чак тогава ръководител. И макар, на пръв поглед, така личността на преподавателя да минава на втори план, неговото влияние върху аудиторията нараства”, допълва тя.
„За да научите по-лесно и по-добре необходимият ви чужд език, заповядайте при нас. Тук в НЕА ГЕРМАНИКА ние знаем как и можем да ви помогнем”, съветва Светла Желязкова.


Запази своето място в курс и вземи 5% отстъпка от НЕА ГЕРМАНИКА!

error: Съдържанието е защитено
Съгласен/на съм от Образователен Център НEA Германика

Давам своето изрично съгласие, вписвайки своя e-mail в празното поле

Subscribe!