Деца Kids ( от 7 до 10 години)

Обучението е ориентирано към деца на възраст от 7 до 10 години, които тепърва започват да ходят на училище или вече са запознати с учебния процес.

Децата на 7 и 8 години са много подвижни и енергични. На занятията могат да съсредоточават вниманието си на един вид дейност около 15 минути. А ако се появи нещо по-интересни вниманието се премества.

На тази възраст децата добре запомнят факти, сведения, стихове. Учащите 9 – 10 годишни деца са много активни, обичат приключенията, физическите упражнения, игрите. У тях се развива способност към разсъждаване, те могат да правят изводи и умозаключения, да анализират предмети и явления, без да се прибягва до практически действия, което свидетелства за развитието на словесно-логическото мислене. Учениците са способни да дават аргументирани доказателства.
В нашите групи винаги се отчита психологическите особености на децата.

Задачи на курса:

В този период е необходимо да се положи основа, за да може в последствие децата да говорят правилно на чуждия език. Ние им показваме, че ученето на език е интересно и няма нищо страшно в него. Придобивайки увереност, децата много бързо започват да говорят на английски и на много други езици. Този курс развива всички основни умения на езика: четене, слухово възприемане на реч, устна реч, писане. Това безусловно ще помогне на децата да имат най-добрите резултати в училище.

Програма и методика на преподаване:

Курсът се състои от няколко нива. За да определим общото ниво на владеене на езика и да покажем на какво ниво Вашето дете трябва да се учи, сме разработили тестове.
Програмата предполага максимално „потапяне“ на детето в езиковия процес. Липсват упражнения за механическо възпроизвеждане, вместо тях се използват игрови ситуации, работа с партньор, задачи за търсене на грешки, сравнения и съпоставки, които включват не само паметта, но и логиката, умението са се мисли аналитично и образно. Курсът е ориентиран на развиването не само на езиковите познания, но и на креативността и общия кръгозор. Езикът е тясно свързан с особеностите на страната, следователно с програмата са включени теми по странознание.
Програмата на обучение е малко по-сложна от тази в училище, но е приятна, атмосферата е приятелска и различните задачи и професионализма на преподавателите помагат материала да се усвои по лесно и да мотивира децата да се учат. В резултат на това у децата се формира здрава основа на знанието на езика, която ще позволи с лекота усвояването на чужди езици и впоследствие да се проговори уверено.

Формат на обучението:

Занятията се провеждат два пъти в седмицата. Продължителност – 80 или 90 минути.
На занятията Вашите деца ги очакват занимателни задачи, които позволяват мотивирането и развиването на практически навици. В рамките на занятията активно се използват илюстрации, флашкарти, аудио- и видеоматериали, разнообразни игри, тестове и викторини. Взаимодействието с участниците в групата помага да се общува на чуждия език. Материалите, по които ние обучаваме, съдържат голямо количество любими герои от анимационни филми, което увлича нашите най-малки ученици и позволява много по-бързо да се усвои лексиката на даден език.

Граматическите правила се обясняват достатъчно просто и логично, което дава възможност на детето да разбере сложните аспекти на програмата. На даден етап от обучението голяма роля играе съревнованието. Когато децата пожелаят на бъдат по-добри от другите и да получават по-високи оценки, обучението става по-интересно и продуктивно.
Във възрастта от 7 – 10 години особено внимание се отделя на откритите уроци за родителите. Един път на учебен срок ние показваме нашите резултати. Програмата е построена така, че в някои аспекти да пресича с училищните програми, затова получените навици и умения ще послужат на децата и в училище. Ако на детето нещо е непонятно в рамките на училищната програма, то винаги може да се обърне към преподавателя, който е длъжен да му обясни сложния материал и да му помогне в сложната за него ситуация.


Запиши се в курс за деца или възрастни в НЕА ГЕРМАНИКА!

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Съдържанието е защитено
Съгласен/на съм от Образователен Център НEA Германика

Давам своето изрично съгласие, вписвайки своя e-mail в празното поле

 

Абониране!

Сайтът на Неа Германика използва „бисквитки” (cookies), за да ви предоставим по-сигурни услуги в интернет пространството. Ако останете в сайта се съгласявате с това, както и с нашите политики за поверителност. Повече

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close