Деца Teens ( от 14 до 17 години)

С помощта на курсовете в Езиков център НЕА ГЕРМАНИКА Вашите деца не само могат значително да повишат нивото си на знания по чужд език, но и да развият всички умения като се подготвят за полагането на международни изпити по чужд език.

Методика на преподаване:
В тази възраст обучаемите се отличават значително един от друг по степен на владеене на чуждия език. За това ние отделяме особено внимание на тестването, при което се разглеждат всички аспекти на знанията и уменията на детето. Опитните преподаватели препоръчват нивото, от което е необходимо да се започне обучението. Изготвя се график на учебните занятия.
В рамките на курса на обучение съществено се подобряват всички навици, които владее детето: разговор, възприемане на слух, четене и писане. Тренирането на тези умения ще допринесат за успешното полагане на международни изпити.

Формат на обучението:
Учебните занятия се провеждат два пъти седмицата. Продължителността им е от 90 минути до 120 минути, в зависимост от нивото и формата на обучение. Курсът обхваща значителна част съвременни новини и оригинални текстове, различни социокултурни факти, което допринася за разширяването на лексиката. Програмата съчетава разнообразни комуникативни задачи, игри, видеа и аудиоматериали.

В рамките на обучението децата могат да посещават разговорни клубове, което със сигурност ще им помогне да говорят по-свободно езика.
За оценяването на прогреса са предвидени междинни тестове. Стремежът към постижения и резултати стимулира младите хора да полагат изпити по чужди езици, да се явяват на състезания, а също така да добият увереност и самочувствие. Тренират се активно и презентационните умения както и работата по групи, което подпомага изграждането на така наречените „меки умения“.


Запази си място в група с 5% отстъпка от НЕА ГЕРМАНИКА!

error: Съдържанието е защитено
Съгласен/на съм от Образователен Център НEA Германика

Давам своето изрично съгласие, вписвайки своя e-mail в празното поле

 

Абониране!