Езиков център НЕА ГЕРМАНИКА въвежда интерактивно обучение за най-малките

  • -

Езиков център НЕА ГЕРМАНИКА въвежда интерактивно обучение за най-малките

Tags : 

 

На 1 октомври официално стартира обучението с най-новите интерактивни софтуери образователни продукти в Езиков Център Неа Германика.

Повече за образователната платформа за онлайн и хибридното обучение и интерактивната образователна платформа «Енвижън» ни разказа управителят на Неа Германика – г-жа Светла Желязкова.

Целта на нововъведенията според нея е езиковият център да не изостава от съвременните тенденции в образованието, а децата, които се обучават в Неа Германика да станат висококвалифицирани и конкурентноспособни личности.

В момента тече финалният етап от обучението на учителите, които ще използват и прилагат на практика новостите по време на обучението.

Платформата за интерактивно образование Енвижън използва интерактивна хардуерна технология, която включва интерактивна дъска, компютър, мултимедиен проектор и индивидуални мишки за децата, които се използват за образователни задачи, визуализирани на дъската.

Нововъведенията значително облекчават работата на преподавателите и я правят по-ефективна, тъй като досега им се налагаше да работят по старите класически методи на поднасяне на информацията чрез дъски и маркери.

И досега по време на занятията се използваха активно мултимедийни проектори, но това не беше достатъчно за пълноценно интерактивно обучение.

Платформата за онлайн обучение, която е другата голяма новост в Неа Германика през тази учебна година все още работи в тестов режим, но на практика е напълно работоспособна.

С нейна помощ класическият, статичен и пасивен начин на преподаване преминава към модерен, иновативен, динамичен, интерактивен и атрактивен за децата модел на обучение.

Системата дава възможност за постоянна комуникация между детето и преподавателите.

При необходимост обучаващите се могат да ползват онлайн и видео чат с преподавателя в реално време.

Във форум и блог децата, които се обучават в Неа Германика ще могат да разискват различни въпроси и теми, касаещи обучението, да обменят информация пoмежду си. Освен за самоподготовка, тестване на наученото и непрекъсната комуникация, платформата позволява и провеждане на изпити в реално време.

Към настоящия момент предстои на всяко дете, обучаващо се в Неа Германика, да му бъде създаден профил със своя парола за вход в системата, която може да ползва от всякъде и по всяко време. Влизайки в своя акаунт, детето попада в една изцяло направлявана от преподавателя виртуална среда – видео лекции и презентации, множество разнообразни интерактивни материали според спецификата на обучението. В началото е предвидено да се провежда не изцяло онлайн, а така нареченото «хибридно» обучение.

Това по своята същност е редуване на присъствена с виртуална форма на обучение. При хибридното обучение специфичното е, че ако поставената задача за самоподготовка в онлайн платформата затрудни по-голямата част от децата, преподавателят в следващата си присъствена лекция ще се върне отново към проблемния момент, ще разясни, ще даде нова задача за упражнение и наваксване на пропуските.

На практика непрекъснато се осъществява едно „прескачане“ от електронна в реална учебна среда.

Сега е момента да открием малко завесата и да споделим, че на малко по-късен етап се предвижда да се въведе изцяло онлайн обучение с платформата в национален и дори международен мащаб. Според управителя на центъра има много български деца на имигрирали наши съотечественици, които нямат достъп до качествено образование на български език.

Според г-жа Желязкова откритите извън България български училища съвсем не са достатъчни, за да задоволят тази потребност. А и това е и още един начин да се помогне на тези деца да не се откъсват от българските си корени и да не забравят, че са българи. Предвижда се на един по-късен етап да се използва платформата и за обучение на преподаватели, които да прилагат електронни методи за обучение на принципа „обучение на обучители“ и въвеждане на ефективни методи на преподаване и учене.

За всичко това по-подробно и много други интересни неща и новости от кухнята на чуждоезиковото обучение можете да научете, ако посетите Езиков център

НЕА ГЕРМАНИКА на адрес: бул. България 47, комплекс Орфей» ет. 2, офис 3.

Управителят ни увери, че ще обърнат на всеки персонално внимание и ще го консултират по всички интересуващи го въпроси.


Направи онлайн записване и вземи 5% отстъпка с Неа Германика!

Съгласен/на съм от Образователен Център Неа Германика

Давам своето изрично съгласие, вписвайки своя email в празното поле

Subscribe!