Езиков център НЕА ГЕРМАНИКА с дарение към хората в неравностойно положение

  • -

Езиков център НЕА ГЕРМАНИКА с дарение към хората в неравностойно положение

Tags : 

Като израз на социална отговорност от страна на бизнеса към хората в неравностойно положение Управителят на Езикова школа „НЕА ГЕРМАНИКА“ Светла Желязкова дари на функциониращия от три години Център за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания ”Недялка Камбурова“ компютър, който да бъде използван за слушане на аудиокниги и други специализирани дейности от хората с увреждания, посещаващи социалната институция. „Социалният център е изцяло на общинска издръжка и средствата винаги не достигат“, сподели директорът му Стойна Желева. В община Кърджали, по данни на Дирекция „Социално подпомагане”, има 701 лица със сензорни увреждания, а в общинската организация на Съюза на слепите в България членуват 208 от тях. Тези тревожни данни и фактът, че на Коледа никой не трябва да остане забравен и нещастен, е подтикнал екипа на Езиковия център да избере именно хората в неравностойно положение за своето дарение. За нуждата им от компютър управителят Светла Желязкова е разбрала след среща с персонала на Социалния център, които са й споделили, че въпреки отдавна изготвения проект за оборудване на компютърен кабинет, той все още не е осъществен поради липса на средства.

По време на тържественото връчване на дарението екипите на Езиковия център и на Центъра за социална рехабилитация са се разбрали да работят в посока закупуване на специализиран компютърен софтуер за незрящи, което още повече ще улесни задачите по обслужване на хората, посещаващи социалната институция. За тях в Център „Недялка Камбурова” е предвидено да се предлагат доста услуги – социално консултиране на лица със сензорни увреждания, начално компютърно обучение, брайлово обучение, обучение за ориентиране и мобилност, включващо техники за ползване на бял бастун и придвижване с виждащ водач. В центъра незрящите придобиват и полезни умения. Например как да се грижат сами за себе си, като придобиват всекидневни умения за бита. Занимателната терапия също е част от подпомагането на потребителите- игри на шах и табла, арт терапия, където се изработват редица изделия от хората със сензорни увреждания, готварство. За някои от дейностите като компютърно обучение освен предоставения от НЕА ГЕРМАНИКА компютър, е необходим и доста скъп специализиран софтуер и директорите на ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР НЕА ГЕРМАНИКА и Център „Недялка Камбурова” се договориха да потърсят и други добри хора, за да може да се осъществи тази идея.


Направи онлайн записване и вземи 5% отстъпка с Неа Германика!

Съгласен/на съм от Образователен Център Неа Германика

Давам своето изрично съгласие, вписвайки своя email в празното поле

Subscribe!