Интерактивно и хибридно обучение за деца

Целта на интерактивните образователни платформи внедрени в Неа Германика е нашият езиков център да не изостава от съвременните тенденции в образованието, а децата, които се обучават при нас да станат висококвалифицирани и конкурентноспособни личности.
Платформата за интерактивно образование Енвижън използва интерактивна хардуерна технология, която включва интерактивна дъска, компютър, мултимедиен проектор и индивидуални мишки за децата, които се използват за образователни задачи, визуализирани на дъската.

С помощта на другата Платформа за онлайн обучение на основата на системата Moodle използвана в Неа Германика, класическият, статичен и пасивен начин на преподаване преминава към модерен, иновативен, динамичен, интерактивен и атрактивен за децата модел на обучение.

Системата дава възможност за постоянна комуникация между детето и преподавателите. При необходимост обучаващите се могат да ползват онлайн и видео чат с преподавателя в реално време. Във форум и блог децата, които се обучават в Неа Германика ще могат да разискват различни въпроси и теми, касаещи обучението, да обменят информация пoмежду си.

Освен за самоподготовка, тестване на наученото и непрекъсната комуникация, платформата позволява и провеждане на изпити в реално време.
При нас в Неа Германика тя се използва за така нареченото «хибридно» обучение. Това по своята същност е редуване на присъствена с виртуална форма на обучение. При хибридното обучение специфичното е, че ако поставената задача за самоподготовка в онлайн платформата затрудни по-голямата част от децата, преподавателят в следващата си присъствена лекция ще се върне отново към проблемния момент, ще разясни, ще даде нова задача за упражнение и наваксване на пропуските.
На практика непрекъснато се осъществява едно „прескачане“ от електронна в реална учебна среда.


Направи онлайн записване и вземи 5% отстъпка с Неа Германика!

Съгласен/на съм от Образователен Център Неа Германика

Давам своето изрично съгласие, вписвайки своя email в празното поле

Subscribe!