Подготвителни курсове за матури

Курсове за НВО по БЕЛ и математика -7 клас

0e8b5c60293910f6991edf81be4b7bc6

Случвало ли се е вашето дете, иначе будно и ученолюбиво, след като се запознае със списъка по българска литература, предложен от училището, да загуби всякакъв интерес към четенето? Или, след като е прочело нещо, да сподели, че всичко това е “безнадежно остаряло, скучно и досадно”? Разбираме вашите притеснения – на детето ви му предстои за пръв път да се яви на един сериозен изпит . Подготовката за подобен изпит е отговорност и ние , от НЕА ГЕРМАНИКА сме готови да я споделим с бъдещия осмокласник като му предложим не само най-различни тестове, но и общ поглед върху литературния процес в България след Освобожлението. Точно това ще помогне заедно да отговорим на въпроса ЗАЩО произведенията, включени в списъка, изглеждат точно така, а не другояче. ЗАЩО за времето си са били важни и нужни и КАК да ги четем сега, в 21 век.
Подготовката включва:
-обстоен преговор на материала, изучен в шести клас. Това касае не само художествените творби, но и всички граматични и синтактични раздели, засегнати в курса по български език.
-разговори, дискусии, интерпретации върху самите текстове от програмата.
-пробни задачи и творчески проекти с цел да затвърдим материала.
За нашите ученици осигуряваме безплатни учебни материали, помагала и авторски разработки, одобрени от МОН и съобразени с изискванията за държавните зрелостни изпити.

OR_BIG_ob_IMG2_1408202001853435_obiava-img1408202001
С цел ефективност на подготовката, курсовете са организирани в малки групи до 8 ученика. Графикът на провеждане на куровете не цели количествено натрупване на часове, а е съобразен основно с ефективното и качествено усвояване на знанията.
В процеса на подготовката за матурата по БЕЛ са заложени следните елементи:
– задължителен тест входно ниво на стартовите знания и преценка на индивидуалните нужди на всеки зрелостник;
-индивидуален подход в пооцеса на обучението;
-надграждане на вече съществуващи знания и качествен контрол в пооцеса на усвояването на материала.
Програмата на курса е оптималният вариант за подготовка по форматите на ДЪРЖАВНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЕЛ и включва:
– Развитие на лингвистичната грамотност и компетентност.
– Компенсиране на недостатъчно добре усвоени граматически категории.
– Надграждане на литературни умения за възприемане, анализ и интерпретиране на художествени произведения и литературнокултурни периоди.
– Практикуми за писане на аргументативни текстове – интерпретативно съчинение и литературно есе.
– Практикуми за пробни матури.
– Безплатни помагала и авторски материали.

Teacher and student in a classroom at school.

Обща характеристика на курса
Целогодишният курс по български език и литература е с обща продължителност 108 учебни часа. Занятията целят отлична успеваемост както в училище (тъй като оценките от 7. клас са балообразуващи), така и на изпитите за външно оценяване. Изучаваният материал следва учебната програма в 7. клас, а упражненията и самостоятелните работи са насочени към предстоящия годишен изпит.
Подготовката и успеваемостта на всеки ученик се контролират на всеки етап от курса чрез подходящи тестовe. За учениците, които имат затруднения при изпълнение на самостоятелната работа, се организират допълнителни консултации в същия ден. Вътрешните тренировъчни („пробни“) изпити и тестовете се провеждат според Държавните образователни изисквания и формата на изпита.

Новозаписаните курсисти правят в началото на годината (след завършване на преговорния курс на материала до 6. клас) тест за проверка на знанията. Този тест, на първо място, показва на преподавателя нивото на знанията на учениците. На второ място, родителите придобиват представа за пропуските, които са недопустими на външното оценяване. И на трето място, набелязват се конкретни мерки за попълване на установените непълноти в знанията. В случаите, когато тези пропуски са значителни, за учениците се определят извънредни учебни часове.
Но може би най-важното е, че ще се работи не само за балове и оценки, но за изграждане и надграждане на общата култура, което ще позволи да усвояваш материала не чрез научаване и зубрене, а чрез разбиране. А това ще е полезно не само за седми клас, но и за по-нататък.
Седми клас е последният клас от прогимназиалните на основната степен на образование. Учебната програма по математика съдържа и надгражда математическите знания на учениците от 6-ти клаc.

cover-1344-20140926-REBPSTBXRQE-1411731449

НЕА ГЕРМАНИКА провежда индивидуално и групово обучение и по математика за ученици от седми клас, на които им предстои явяване на Национално външно оценяване и кандидатстване в ЕГ, професионални и профилирани училища. Обучението е в малки групи, с оглед индивидуален подход към всеки ученик.
Курсовете по математика за 7 клас включват първоначален преговор, запълване на пропуските и пълно усвояване на материала, включен в изпитния конспект на МОН. Имат за цел пълна подготовка на седмокласниците за изпита за НВО и конкурсния изпит за прием в ЕГ, професионални и профилирани училища. Груповите обучения се провеждат по ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСУВАН И УТВЪРДЕН ОТ ВАС график.
Ако сте от родителите, които мислят в перспектива и сте загрижени още от сега за реализацията на вашето дете в съвременния конкурентен свят, вие най-вероятно искате то да влезе в елитно училище след 7-ми клас. За целта е необходимо вашето дете да се представи отлично на конкурсните изпити за външно оценяване. Именно поради тази причина Ви каним да се запишете на подготвителни курсове при нас.Очакваме ви!!!


Направи онлайн записване и вземи 5% отстъпка с Неа Германика!

Съгласен/на съм от Образователен Център Неа Германика

Давам своето изрично съгласие, вписвайки своя email в празното поле

Subscribe!