Социална ангажираност

 

140725287245008

СОЦИАЛНА АНГАЖИРАНОСТ НА ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР НЕА ГЕРМАНИКА
Съществуват две основни практики в поведението на бизнеса

Едната е, че организацията е само една икономическа единица, създадена с цел печалба и ефективност. Като такава тя трябва да изразходва своята енергия и ресурси само към тази цел и да спазва общоустановените правила. Що се отнася до решаването на социалните проблеми на обществото, то според привържениците на тази практика, това трябва да бъде грижа на държавните и обществени органи.
Втората практика е противоположна на първата. Според нея организацията е нещо повече от това. Тя е част от обществото и нейното съществуване зависи от него. Затова е необходимо фирмата да балансира своите икономически цели със целите и интересите на обществото. Това може да стане, като се насочат част от нейните усилия и ресурси за политика на социална ангажираност.

Ние от ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР НЕА ГЕРМАНИКА еднозначно избираме политиката на социалноотговорно поведение на бизнеса към обществото. В тази връзка от 2017 г. ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР НЕА ГЕРМАНИКА започва да реализира редица социални проекти на местно ниво, съчетавайки фирмените си ценности със стремежа да бъде в полза на обществото.

Последователната социална политика на ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР НЕА ГЕРМАНИКА ще се реализира чрез

-Осигуряване от ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР НЕА ГЕРМАНИКА на услуги на достъпни цени за социално слабите слоеве от населението.
-Отчитане от ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР НЕА ГЕРМАНИКА на социалните ефекти при избора на местоположението на неговата дейност.
-Подпомагане от ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР НЕА ГЕРМАНИКА на развитието на образованието в региона
Ежегодно ще се реализира социална програма, проектите от която са насочени към подпомагане на образованието в региона, подкрепа за талантливи деца и др.
Освен проектите, включени в ежегодните програми за социална ангажираност на ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР НЕА ГЕРМАНИКА ще се осъществяват и други социално значими проекти в партньорство с асоциации, училища и други организации, споделящи общи идеи за развитието на региона.
Нашите социални приоритети ще са:

Качествено и перспективно образование;
Развитие на таланти;
Подкрепа за хора в неравностойно положение;


Направи онлайн записване и вземи 5% отстъпка с Неа Германика!

Съгласен/на съм от Образователен Център Неа Германика

Давам своето изрично съгласие, вписвайки своя email в празното поле

Subscribe!