В Кърджали отвори врати нов езиков център

  • -

В Кърджали отвори врати нов езиков център


„НЕА ГЕРМАНИКА“ е името на новия езиков център, който отвори врати в Кърджали. Идеята за откриване­то му е на Светла Же­лязкова, преподавател по немски език в Езиковата гимназия. Главната задача, която си поставя, е да създаде подходяща езикова среда за хората от Кърджали. В центъра ще се научат да разби­рат и да разговарят със свои събеседници на английски и немски език, защото свободното общуване отваря много врати към нови възможности.

Ще бъдат предлага­ни езикови курсове как­то за ученици и сту­денти, така и за рабо­тещи и търсещи рабо­та в България или в чужбина. Особено вни­мание ще бъде обърна­то на обучението на малките жители на града. „Най-добрата инвестиция в бъдеще­то е образованието на нашите деца“. Тако­ва е мнението на съз­дателя на центъра.

Девизът на „НЕА ГЕРМАНИКА“ е: Мисли глобално, но действай локално. Центърът ще е привлекателно място особено за млади хора, които имат интерес не само да научат език, но да се срещнат с различните култури на страните, чиито езици изучават.

Немският езиков център „НЕА ГЕРМАНИКА“ ще бъде специ­ализиран център за обучение по немски език и немски езикови преводи, но в него ще се изучава и английс­ки език поради важната му и глобална ро­ля. Обучението по чужд език ще се про­вежда в малки групи до 8 човека, което гаран­тира индивидуалния подход към всеки учас­тник в курса, както и неговите успешни ре­зултати. В процеса на изучаване на езика ще се използ­ват съвременни учебни системи на водещи немски, английски и български издателст­ва. Курсовете ще се провеждат по най-добрите и ут­върдени езикови систе­ми, развива­щи паралел­но четири­те основни езикови умения – четене, слушане, писане, говорене.

Езикова школа „НЕА ГЕРМАНИКА“ е с удобно местоположение – намира се в центъра на Кърджали, в непос­редствена близост до Градската градина и новия парк „Арпезос – Север“ и по-точно в комплекс „Орфей“


Запиши се в курс за деца или възрастни в НЕА ГЕРМАНИКА!

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Съдържанието е защитено

Сайтът на Неа Германика използва „бисквитки” (cookies), за да ви предоставим по-сигурни услуги в интернет пространството. Ако останете в сайта се съгласявате с това, както и с нашите политики за поверителност. Повече

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close